Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 42 - Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze - Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 9 - Internat

REKRUTACJA

Prowadzimy rekrutację całoroczną, wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zwiedzenia naszej placówki w odpowiednim dla Państwa terminie. Wcześniej prosimy o kontakt telefoniczny – tel. 12-269-35-50

Przedszkole Specjalne nr 7
dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnością sprzężoną

Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Szkoła Podstawowa nr 42
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnością sprzężoną

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 9
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnością sprzężoną

Wymagane dokumenty:

  • orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  • skierowanie do placówki
  • wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły

 

Szczegółowych  informacji udziela Sekretariat Szkoły- tel. (12) 269 35 50