Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 42 - Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze - Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 9 - Internat

ODDZIAŁY

W naszym ośrodku opiekujemy się uczniami od 3 do 24 roku życia.

Uczymy się w niewielkich  oddziałach edukacyjno-terapeutycznych.

Każdy z naszych wychowanków jest dla swojego nauczyciela wyjątkowy.

Znamy wszystkich naszych uczniów.

Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami.

Oferujemy im nasze wsparcie, prowadzimy warsztaty i grupę wsparcia dla rodziców.

Jesteśmy otwarci i chętni do pomocy.

Dla uczniów spoza Krakowa działa internat. Uczniowie korzystają ze świetlicy szkolnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasi wychowankowie mają zagwarantowany dowóz do placówki. Dowozy realizuje TAXI PARTNER.

Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Tel. (12) 2693550