Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 42 - Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze - Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 9 - Internat

o nas

Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy nr3
adres: ul. Praska 64, Kraków
tel./fax: (12) 269 35 50

email: sekretariat@sosw3.krakow.pl

Szkolny Facebook

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Krakowie im. Kornela Makuszyńskiego prowadzi edukację i terapię dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim  oraz z niepełnosprawnością sprzężoną od 3 roku życia do końca nauki szkolnej.

Nasze cele:

 • tworzenie środowiska przyjaznego, bezpiecznego i wspierającego wszechstronny rozwój ucznia
 • dążenie do jak największego usamodzielnienia młodego człowieka z niepełnosprawnością intelektualną
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań naszych uczniów poprzez szeroką ofertę zajęć dodatkowych
 • integracja z szeroko rozumianym środowiskiem (wolontariat, przyjaciele Ośrodka, wyjścia, konkursy)
 • ciągłe doskonalenie się, poszukiwanie nowych metod pracy dla dobra naszych wychowanków i naszej satysfakcji

Struktura Organizacyjna:

W skład Ośrodka wchodzą:

 • Zespół Wczesnego Wspomagania
 • Odziały Rewalidacyjno-Wychowawcze
 • Przedszkole Specjalne nr 7
 • Szkoła Podstawowa nr 42
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 9
 • Internat, świetlica

W naszej placówce uczniowie i nauczyciele korzystają z:

 • sal lekcyjnych-nowocześnie wyposażonych
 • pracowni gospodarstwa domowego
 • pracowni rękodzieła artystycznego i sztuki użytkowej
 • pracowni komputerowej
 • pracowni Montessori z strefą przyrodniczo-matematyczną
 • sali gimnastycznej wyposażonej w bezpieczny i profesjonalny sprzęt sportowy
 • sali rehabilitacyjnej
 • sali Integracji Sensorycznej
 • sali Doświadczania Świata
 • gabinetu logoterapii, komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • gabinetu psychologiczno – pedagogicznego
 • gabinetu EEG Biofeedback
 • biblioteki
 • gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej
 • internatu
 • świetlicy
 • jadalni
 • patio, ogrodu sensorycznego

Oferujemy:

 • edukację, terapię i opiekę
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • korekcję wad wymowy
 • korekcję wad postawy z elementami integracji sensorycznej i NDT-Bobath
 • udział w innowacjach pedagogicznych i projektach edukacyjnych
 • uczestnictwo w konkursach, imprezach artystycznych i sportowych
 • udział w życiu kulturalnym Krakowa
 • wspaniałą zabawę podczas imprez szkolnych
 • ciekawe formy zajęć sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi Twojego dziecka
 • śniadania i obiady w stołówce szkolnej dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów
 • opiekę pielęgniarską
 • interesujące zajęcia pozalekcyjne:
  • dogoterapię
  • hipoterapię
  • zajęcia sportowe w ramach Olimpiad Specjalnych
  • taniec towarzyski
  • koło muzyczno-ruchowe „Kuleczki”
 • opiekę świetlicową lub pobyt w internacie

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele i wychowawcy o najwyższych kwalifikacjach zawodowych:

 • pedagodzy specjalni
 • neurologopedzi
 • logopedzi
 • fizjoterapeuci
 • terapeuci NDT-Bobath
 • terapeuci SI
 • terapeuci behawioralni
 • nauczyciele montessoriańscy
 • terapeuci metody Warnkego
 • psycholog
 • pedagog
 • pielęgniarka
 • asystenci nauczycieli

Kadra kierownicza:

Dyrektor Ośrodka:
mgr Katarzyna Gonciarczyk

Wicedyrektor Ośrodka:
dr Klaudia Piotrowska –  Madej

Kierownik d.s. opiekuńczo-wychowawczych:
mgr Beata Byliniak

Trochę historii

Budynek szkolny oddany został do użytku w 1965 r. W budynku tym mieściła się Szkoła Podstawowa nr 42 im, Młodzieży Krakowskiej. Pierwszym dyrektorem został pan Marian Matuzik. Szkołą opiekowała się Jednostka Wojskowa w Pychowicach, która wybudowała basen odkryty na terenie szkoły. W 1971 r. powołano XVII Liceum Ogólnokształcącego, które wraz ze Szkoła Podstawową nr 42 działało do końca czerwca 1980 r. W miejsce istniejących szkół w 1980 r. powołano Państwowy Zakład Wychowawczy nr 3, który w 1984 roku zmienił swoją nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3.
1965 – 1971 – Szkoła Podstawowa nr 42
1971 – 1980 – Szkoła Podstawowa nr 42, XVII Liceum Ogólnokształcące
1980 – Państwowy Zakład Wychowawczy nr 3 przemianowany w 1984 r. na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3.
Obecnie Ośrodek jest dynamicznie rozwijającą się placówką, wykorzystującą nowoczesne metody rewalidacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.