Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 42 - Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze - Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 9 - Internat

kontakt

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Praska 64
30-322 Kraków
tel./ fax. 12 269-35-50
e-mail: sekretariat@sosw3.krakow.pl

Szkolny Facebook

32 12 40 1444 1111 0010 0119 4905 – numer konta Rady Rodziców

DOJAZD DO OŚRODKA z Ronda Grunwaldzkiego lub Rynku Dębnickiego autobusami linii

112 , 162,

Pedagog: sala nr 19  

poniedziałek 7:00-14:00, wtorek  8:45- 13:45,  środa  11:15- 13:15, czwartek 13:00-18:00,  piątek 8:00- 11:00

Psycholog: sala nr 19   

poniedziałek: 14:30- 19:00, wtorek: 7:00 – 11:30, środa 7:00- 11:15,  czwartek 7:00 – 11:30,  piątek 7:00- 11:15

Godziny pracy opieki medycznej:

Pielęgniarka:  poniedziałek -piątek 7-15

Ratownik medyczny: poniedziałek -piątek  14.30-7.00

Inspektor Ochrony Danych – Marlena Dyrek tel. 12 616-82-96

tel. komórkowy: 726 205 484 e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl