Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 42 - Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze - Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 9 - Internat

ogłoszenia

Informacja dla Rodziców dot. orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Złożenie odwołania do wydanego lub posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wstrzymuje wykonanie decyzji w całości- do czasu otrzymania nowego orzeczenia.
Osoba nie powinna posługiwać się orzeczeniem od którego się odwołała nawet jeśli to odwołanie dotyczyło 1, 2, 3 punktów lub stopnia niepełnosprawności.
Jeśli jednak osoba posługuje się tym dokumentem musi wiedzieć o konsekwencjach swoich działań co w niektórych przypadkach może skutkować np. zwrotem otrzymanych świadczeń wraz z odsetkami.
Szczegółowe inf. na temat można uzyskać pod numerem: 12 616 52 13 , 12 616 52 15 UMK lub 12 616 54 00 MOPS ul. Józefińska Kraków

Komunikat: Moduł III programu: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

https://mops.krakow.pl/aktualnosci/239452,2107,komunikat,modul_iii_programu__pomoc_osobom_niepelnosprawnym_poszkodowanym_w_wyniku_zywiolu_lub_sytuacji_kryzysowych_wywolanych_chorobami_zakaznymi.html

Dla Rodziców którzy potrzebują specjalistycznej porady wsparcia, rozmowy są uruchomione bezpłatne infolinie oraz krakowskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
   pod linkiem znajdą nr. telefonów i godziny w jakich można dzwonić (Portal Edukacyjny https://portaledukacyjny.krakow.pl  )

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/239078,1812,komunikat,potrzebujesz_wsparcia__zadzwon_do_poradni_.html


Koronawirus- rekomendacje MEN

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej placówek oświatowych z zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronowirusa apelujemy o:

  • nie posyłanie przeziębionych i  chorych dzieci do szkoły
  • częste mycie rąk, używając mydła oraz przestrzegania zasad higieny
  • w przypadku powrotu z terenów występowania koronowirusa z objawami grypopodobnymi, udanie się do stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego
  • w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, rodzicowi dziecka do 8 roku życia należy się zasiłek opiekuńczy
  • osoby, które nie miały kontaktu z chorymi, nie mają powodu do obaw
  • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można kontaktować się z infolinią Ministerstwa Zdrowia tel. 800 190 590
  • w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, rodzicowi dziecka do 8 roku życia należy się zasiłek opiekuńczy. Więcej informacji o zasiłkach opiekuńczych w tym przysługującym osobom opiekującym się dzieckiem z niepełnosprawnością można znaleźć na stronie:

  • https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania

 

DOTYCZY ZMIAN: ORGANIZACJI DOWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pragniemy poinformować że jedynymi uprawnionymi do złożenia wniosku o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły są rodzice /prawni opiekunowie dziecka.

Przyznanie dowozu możliwe jest jedynie na podstawie wypełnionego wniosku z dołączoną kserokopią aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Poniżej zamieszczamy nowe wzory wniosków do pobrania:

1. wniosek o dowóz: https://portaledukacyjny.krakow.pl/zalacznik/350105

2. wniosek o zwrot kosztów przejazdu: https://portaledukacyjny.krakow.pl/zalacznik/353172

Do powyższych zaleceń należy się stosować począwszy od roku szkolnego 2020/2021

Wnioski dostępne są również na Dzienniku Podawczym Wydziału edukacji UMK, ul. Stachowicza 18 oraz na stronie „Portal Edukacyjny” w zakładce 

„Dokumenty – podnieś skrzydła”.

 

 

HARMONOGRAM    SPOTKAŃ    Z     RODZICAMI

w roku szkolnym 2021/2022

29 września 2021

   

 Konsultacje ze specjalistami

Wykaz imprez w roku szkolnym 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2021
Sprzątanie Świata wrzesień
Dzień Nauczyciela 14.10.2021
Olimpiada Uśmiechu i Humoru Listopad
Święto Odzyskania Niepodległości Listopad
Zabawa Andrzejkowa Listopad
Klasowy Dzień Smakosza Listopad
Mikołaj Grudzień
Spotkanie Wigilijne Grudzień
Gwiazdka dla zwierząt Styczeń
Dzień Babci i Dziadka Styczeń
Zabawa Karnawałowa Styczeń
Rozgrywki BOCCE Marzec
Pierwszy Dzień Wiosny Marzec
Spotkanie Wielkanocne Kwiecień
Piknik Rodzinny Czerwiec
Zakończenie Roku Szkolnego 25.06.2022
   
Organizacja Komunii Świętej, Bierzmowania, Rekolekcji i Mszy Świętych Cały Rok