Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy nr3
adres: ul. Praska 64, Kraków
tel./fax: (12) 269 35 50
email: sekretariat@sosw3.krakow.pl


Ogłaszamy nabór do przedszkola na rok szkolny 2014/2015.
Zapraszamy dzieci i rodziców
do odwiedzenia naszej placówki.
W roku szkolnym 2014/2015 przedszkole będzie otwarte
od 8:00 do 16:00."Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci-dowiedz się więcej

Szanowni Państwo

„Dajemy, ale i wiele dostajemy. Dajemy wiedze i doświadczenie, umiejętności i mądrość. Otrzymujemy nieograniczone zaufanie, miłość i wdzięczność”.

To słowa naszej misji, które przybliżają atmosferę panującą w naszej placówce.
Jesteśmy nauczycielami, wychowawcami, terapeutami, a przede wszystkim pasjonatami wykonującymi swoją misję w szczególny sposób. Jesteśmy poszukiwaczami coraz to nowocześniejszych dróg dotarcia do niepełnosprawnego dziecka.
Nasi wychowankowie czują się bezpiecznie w środowisku przyjaznym, pełnym ciepła, życzliwości i wsłuchania się w ich indywidualne potrzeby. Nasze działania opieramy o fachową wiedzę i bogate doświadczenie. Czerpiemy od najlepszych, ale i od siebie nawzajem. W postępowaniu edukacyjnym sięgamy po wzorce europejskie.

Z poważaniem
Małgorzata Kulka


Informacje Ogólne

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3 w Krakowie im. Kornela Makuszyńskiego obejmuje edukacją i opieką dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

W skład Ośrodka wchodzą: Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Odział Rewalidacyjno-Wychowawczy i Internat. Obejmujemy również opieką małe dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Dysponujemy nowoczesną bazą, świetnie wyposażonymi pracowniami. W naszej placówce żadne dziecko nie jest anonimowe. Naszą bogatą ofertę edukacyjną dostosowujemy indywidualnie dla każdego dziecka. W ramach zajęć dodatkowych, licznych wycieczek, wyjść, warsztatów uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zamiłowania. Nasi uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w wielu konkursach artystycznych i zawodach sportowych.


Dajemy ale i dostajemy wiele.

Dajemy wiedzę, doświadczenie, umiejętności i mądrość.

Otrzymujemy nieograniczone zaufanie, miłość i wdzięczność.

Jesteśmy w działaniu ostrożni aby tych darów nie zaprzepaścić bo to jest klucz do otwierania wszystkich "zamkniętych drzwi i serc". Nie rezygnujemy nigdy z naszych celów ściśle związanych z wszechstronnym rozwojem naszych dzieci i młodzieży, przygotowując ich do samodzielnego życia na miarę ich możliwości.

Nasz Ośrodek to miejsce nie tylko nauki i rekreacji ale ognisko dla spotkań przyjacielskich, ciepłych, tworzących wspólnotę dla mieszkającej tu społeczności.

Nasz Ośrodek jest bezpieczny, przyjazny i otwarty na środowisko.

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele i wychowawcy o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, świadczymy usługi edukacyjne i opiekuńcze na najwyższym poziomie. Podstawowym celem strategicznym Ośrodka jest zapewnienie równych szans rozwoju wszystkim wychowankom, na miarę ich możliwości oraz przygotowanie ich do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.

Naszym zamierzeniem jest objęcie opieką i edukacją dzieci niepełnosprawne intelektualnie od momentu wykrycia niepełnosprawności do końca kariery szkolnej.


Nasze Cele na najbliższy rok:

Wszystkim Wychowankom naszego Ośrodka życzę siły i wytrwałości w uczeniu się dorosłego życia, Rodzicom satysfakcji z rozwoju ich pociech, a Nauczycielom dużo wytrwałości i pomysłowości w kreowaniu nowej rzeczywistości naszej placówki.

Małgorzata Kulka
Dyrektor SOSW nr 3

Strona Główna | O nas | Historia | Aktualności | Wydarzenia | Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka | Przedszkole Specjalne nr 7 | Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy | Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Przysposabiająca do Pracy | Statuty i Programy | The Gateway Award | Stowarzyszenie "Dar Serca dla Serc Wielu" | Zamówienia publiczne | Kontakt | Linki