Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 42 - Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze - Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 9 - Internat

GALERIA

_evi1587 DSC02331
akcje, inicjatywy, imprezy szkolne nasi uczniowie
Sala komputerowa sala gimnast (5)
pracownie sale lekcyjne
sala rehab 4 _evi1179
sale terapeutyczne świetlica, internat, jadalnia
Wielkanoc (3) cam00361
uroczystości szkolne zajęcia dodatkowe