Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 42 - Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze - Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 9 - Internat

GALERIA

_evi1587 DSC02331
Imprezy szkolne Nasi uczniowie
Sala komputerowa sala gimnast (5)
Pracownie Sale lekcyjne
sala rehab 4 _evi1179
Sale terapeutyczne Świetlica, internat
Wielkanoc (3) cam00361
Uroczystości szkolne Zajęcia dodatkowe