Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 42 - Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze - Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 9 - Internat

INNOWACJE

Hop, hop lubię planszówki - wykorzystanie symboli PCS w grach planszowych jako wsparcie rozwoju komunikacji, orientacji przestrzennej oraz kompetencji społecznych ucznia
„ Rozwijanie percepcji wzrokowej i sprawności ruchowej z wykorzystaniem zaawansowanych technologii TIK”
„ ObieżyKraków – trening umiejętności społecznych TUS SST”
„ Mamo, Tato, pomóż mi poznać Kraków”
„ Bajkoterapia – bajki uczą i bawią”
„ Od odtwórczości do twórczości – teatr formą twórczej ekspresji emocjonalnej”
Bajki na cztery pory roku - stymulacja polisensoryczna z wykorzystaniem bajkoterapii i hipoterapii w pracy z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
Terapia ogrodnicza drogą do nabywania umiejętności praktycznych przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Walizka Sztuki

Trening umiejętności społecznych - Jestem koleżanką/kolegą potrafię współpracować z tobą
 
Mały odkrywca - eksperymentuję i doświadczam