Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - Przedszkole Specjalne nr 7 - Szkoła Podstawowa nr 42 - Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze - Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 9 - Internat

CO NAS WYRÓŻNIA

Nasi wychowankowie są dla nas najważniejsi i to dla nich chcemy się ciągle rozwijać.

Poszukujemy nowych metod pracy. Podejmujemy różne inicjatywy, wdrażamy nowe projekty. Organizujemy ciekawe wydarzenia i uczestniczymy w międzynarodowych programach.

We wszystkim czynnie uczestniczą nasi uczniowie.

Dlaczego to takie ważne?

  • ciekawe i różnorodne zajęcia to zaangażowani uczniowie,
  •  uczniowie uczą się, jak ważna jest współpraca z innymi i pomagają sobie nawzajem,
  • mają wiele różnych możliwości rozwijania swoich zainteresowań, zdobywając wiedzę o świecie,
  • dostosowujemy zajęcia do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia,
  • pomagamy w rozwijaniu  tak ważnej dla naszych uczniów samodzielności i poczucia dumy z własnych osiągnięć.

Zależy nam na stałym rozwoju naszych uczniów

W tym celu prowadzimy różne rodzaje zajęć w naszym ośrodku:

  • Zajęcia rewalidacyjne, podczas których wyrównujemy deficyty i zaburzenia, są one indywidualnie dostosowane do możliwości ucznia,
  • Zajęcia pozalekcyjne, na których rozwijamy zainteresowania naszych uczniów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.